Friday, July 13, 2012

It's a Bratslav Temple Mount Makeover

.

^


1 comment:

אני said...

אני לא בטוח שזה יותר טוב מהמצב הנוכחי. המוסלמים לפחות לא עובדים ע"ז. הם מתפללים לה' ולא לבשר ודם.
ומה הקשר בין המוסלמים לבין ברסלב? גם אלה וגם אלה מקדשים בעיקר מקום אחר. הר הבית הוא לא המקום הכי קדוש עבורם.